By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on thishere.

Założenie firmy w Austrii


Coraz więcej polskich firm otwiera się na rynki zagraniczne. Często wiąże się to także z koniecznością założenia działalności gospodarczej w Austrii. Założenie firmy w Austrii może nieść za sobą wiele korzyści oraz umożliwić nam realizację naszej własnej wizji.

Procedura założenia działalności w Austrii wbrew pozorom nie jest trudniejsza od procedury obowiązującej w Polsce.
Oprócz stabilnych ram prawnych jest wiele dotacji i środków zachęcających, które wspierają działalność gospodarczą w Austrii i przyczyniają się do trwałego sukcesu.

Formy prawne przedsiębiorstw w Austrii

Podobnie, jak w Polsce, w Austrii przedsiębiorstwa działają zazwyczaj w formie firm jednoosobowych lub spółek. Najczęściej spotykanymi typami spółek są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) i Spółka akcyjna (Aktiengesellschaft - AG) oraz spółki osobowe takie, jak Spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft - KG) oraz Spółka jawna (offene Gesellschaft OG).

Spółki te powstają z chwilą zarejestrowania ich w austriackim rejestrze handlowym (tzw. „Firmenbuch"). Spółka osobowa musi mieć co najmniej dwóch udziałowców. Natomiast spółkę kapitałową może założyć także pojedynczy założyciel, wskutek czego w Austrii, w przeciwieństwie do Polski jednoosobowa spółka z o. o. może być z kolei jedynym udziałowcem jednoosobowej spółki z o. o.

Osoba fizyczna może działać, jako przedsiębiorca indywidualny. Więksi przedsiębiorcy indywidualni (jeżeli obrót w ciągu dwóch kolejnych lat obrachunkowych przekroczy 700.000 EUR ) są zasadniczo zobowiązani do wpisania się do austriackiego rejestru przedsiębiorstw, poniżej tej granicy istnieje możliwość rejestracji dobrowolnej.

Decydując się na właściwą formę organizacyjną Państwa firmy w Austrii, należy wziąć pod uwagę między innymi następujące parametry:

 • Liczba akcjonariuszy?
 • Rodzaj, lokalizacja i zakres działalności gospodarczej?
 • Jak ważne jest ograniczenie ryzyka osobistego?
 • Jak ryzykowna jest działalność biznesowa?
 • Jakie jest ryzyko nieuregulowania płatności przez klientów?
 • Czy ryzyko może być amortyzowane, np. za pomocą polis ubezpieczeniowych itp.?

ABA – Invest in Austria: Najlepszy doradca w kwestii wyboru lokalizacji biznesowej

W tym kontekście ABA - Invest in Austria to właściwe miejsce, od którego warto zacząć. Zachęcamy do tego, by już na starcie zaprosić do stołu konsultacyjnego ABA - Invest in Austria oraz wyspecjalizowanych doradców prawnych i podatkowych i wspólnie opracować najlepszą strategię dla Państwa biznesu.

Działająca w Republice Austrii agencja ABA – Invest in Austria, która wspiera rozwój inwestycji zagranicznych, jest pierwszą placówką oferującą pomoc międzynarodowym przedsiębiorstwom, zamierzającym założyć w Austrii własną spółkę. Obsługa inwestorów przez ABA – Invest in Austria jest nieodpłatna.
30 wykwalifikowanych pracowników bez zbędnej biurokracji służy zagranicznym przedsiębiorstwom swoją wiedzą i oferuje międzynarodowym inwestorom, wsparcie oraz doradztwo, a także udziela informacji dostosowanych do potrzeb w następujących zakresach:

 • aktualne dane na temat Austrii, jako lokalizacji biznesowej
 • realia polityczno-gospodarcze
 • poszukiwanie i wybór lokalizacji
 • zagadnienia prawa pracy i prawa podatkowego
 • subwencje i możliwości finansowania
 • asysta i doradztwo podczas zakładania przedsiębiorstwa
 • załatwianie formalności, takich jak zezwolenia na prowadzenie zakładu produkcyjnego, wnioski o subwencje, pozwolenia na pracę lub wizy
 • pośredniczenie w niezbędnych kontaktach w Austrii
 • kwestie istotne dla lokalizacji po realizacji projektu
 • osoby do kontaktu w zakresie rozszerzania inwestycji

Zakładasz firmę w Austrii? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Pobierz: Przewodnik biznesowy po Austrii

Niniejsza broszura ma na celu dostarczenie Państwu krótkich informacji na temat najważniejszych przepisów prawnych (stan: sierpień 2019 r.), które mają zastosowanie w przypadku tworzenia oddziału lub zakładaniu firmy w Austrii. Są to - poza odpowiednimi przepisami branżowymi - w szczególności austriackie prawo spółek, kwestie związane z prawem o działalności gospodarczej („Gewerberecht") oraz inne niezbędne zezwolenia publiczne, austriackie prawo nieruchomości i austriackie prawo pracy, a w szczególności kwestie związane z zatrudnieniem obywateli polskich lub innych obywateli UE/EOG lub pracowników z państw trzecich.

Spis treści

 • Ogólne ramy prawne w Austrii
 • Działalność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w Austrii
 • Najważniejsze formy działalności gospodarczej w Austrii
 • Zasady opodatkowania w Austrii
 • Podstawy austriackiego prawa pracy

ABA - Invest in Austria pomaga Ci w pełnym zakresie bezpłatnych usług, w tym w konsultacjach, dostosowanych do Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami
Birgit Reiter-Braunwieser
Birgit Reiter-Braunwieser
Podpowiadamy, jak założyć własną firmę w Austrii.