By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on thishere.

Založenie spoločnosti v Rakúsku – most medzi východom a západom

Prečo založiť spoločnosť v Rakúsku?

Rakúsko je atraktívnym trhom so stabilnou politikou ako i vyspelou ekonomikou s priaznivým sociálnym prostredím a preto je ideálnym cieľom pre podnikateľov a investorov.

5 dôvodov prečo začať v Rakúsku podnikať

 • Atraktívny trh
  Rakúsko patrí k najbohatším krajinám EÚ. Spotrebitelia sa vyznačujú veľmi vysokou kúpnou silou a spoločnosti sú tiež dobrými odberateľmi a obchodnými partnermi. Rakúsko je zaujímavým trhom pre medzinárodné spoločnosti.
 • Ideálna poloha
  Centrálna poloha Rakúska na rozhraní dôležitých dopravných trás umožňuje optimálny prístup na trh. Rakúsko predstavuje východiskový bod pre vysoko kúpyschopné trhy DACH regiónu (DACH = Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) alebo môže byť bránou pre celú oblasť EÚ. Nie je náhodou, že viac ako 300 nadnárodných spoločností si zvolilo regionálnu centrálu v Rakúsku. Nielenže ponúka Rakúsko ako člen EÚ všetky výhody spoločného vnútorného trhu, ale jeho poloha na križovatke severo-južnej a východo-západnej osi predstavuje strategicky významné výhody pre medzinárodný obchod v Európe.
 • Stabilita a bezpečnosť
  Nadnárodné spoločnosti profitujú z veľmi vysokej úrovne politickej stability, právnej bezpečnosti a osobnej bezpečnosti. Transparentnosť a predvídateľnosť politiky sú ďalšie dôležité kvalitatívne faktory.
 • Kvalifikovaní odborníci
  V Rakúsku je vynikajúci duálny vzdelávací systém, kombinujúci teóriu a prax, čiže školské ako i učňovské vzdelanie, ktoré je dôležitým faktorom pre vysokú produktivitu a prakticky orientované vzdelávanie. To má za následok vysoko motivovaných a lojálnych zamestnancov s odbornými zručnosťami, ktoré spoločnosti vyžadujú. Okrem toho má 20 percent rakúskeho obyvateľstva migračný pôvod, čo sa odráža v celkovej jazykovej rozmanitosti ako i rozmanitosti odborných znalostí.
 • Najlepšia infraštruktúra a dynamická startupová scéna
  Rakúsko ponúka vynikajúcu telekomunikačnú infraštruktúru ako i veľa coworking priestorov so širokou ponukou rôznych podujatí, ktoré sú pre množstvo spoločností optimálnou networkingovou platformou ako i miestom pre dialóg v oblasti inovácií.

Predpoklad pre založenie spoločnosti v Rakúsku

Zahraniční občania môžu v Rakúsku spoločnosť založiť, vykonávať riadiace funkcie a tiež spoločnosti nadobudnúť kúpou (M&A). Vo všeobecnosti rozlišujeme medzi kapitálovymi obchodnými spoločnosťami, osobnými obchodnými spoločnosťami alebo medzi kombináciou týchto typov spoločností:

Kapitálové obchodné spoločnosti

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)
 • Akciová spoločnosť (Aktiengesellschaft - AG)
 • Európska spoločnosť (Societas Europea - SE)

Osobné obchodné spoločnosti

 • Verejná obchodná spoločnosť (Offene Gesellschaft - OG)
 • Komanditná spločnosť (Kommanditgesellschaft - KG)
 • Tichá spoločnosť (Stille Gesellschaft - stG)
 • Spoločnosť občianskeho práva (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GesbR)

Iné typy spoločností

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (Einzelunternehmen)
 • Reprezentačná kancelária (Repräsentanz)

Najjednoduchšou formou podnikania je vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti resp. založenie živnosti. To znamená, že fyzická osoba založí spoločnosť a prevádzkuje ju ako jediný vlastník na svoju plnú osobnú zodpovednosť.
V praxi je v Rakúsku najbežnejšou spoločenskou formou spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH). GmbH však nie je vždy najlepším riešením, pretože v cezhraničnej štruktúre spoločnosti treba zohľadniť i množstvo ďalších aspektov.

ABA – Invest in Austria - bezplatné poradenstvo ohľadne založenia Vašej spoločnosti v Rakúsku

Pri rozhodovaní o založení podniku na rakúskom trhu by investori a zakladatelia firiem zo zahraničia mali zohladniť množstvo rôznych uhľov pohľadu. ABA - Invest in Austria je národná agentúra, ktorá Vám pomôže pri Vašom zámere expandovať do Rakúska a ktorá je prvým kontaktným miestom pre zahraničné spoločnosti, ktoré chcú spoločnosť v Rakúsku založiť.

ABA - Invest in Austria Vám bezplatne poskytne poradenstvo ohľadne všetkých otázok týkajúcich sa podnikateľského prostredia v Rakúsku. Ponúkame Vám informácie na mieru v nasledujúcich oblastiach:

 • Aktuálne údaje o podnikateľskom prostredí v Rakúsku
 • Politické a ekonomické rámcové podmienky
 • Informácie o rôznych odvetviach, technológiách a vývoji na trhu
 • Pomoc pri hľadaní a výbere sídla Vašej spoločnosti/ Vášho podniku
 • Otázky pracovného a daňového práva
 • Možnosti dotácií a financovania
 • Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
 • Vybavovanie formalít ako sú povolenia na prevádzkové zariadenia, žiadosti o dotované financovanie, pracovné povolenia alebo víza
 • Sprostredkovanie dôležitých kontaktov v Rakúsku ako i prepojenie s celosvetovou sieťou partnerov, s ktorými spolupracujeme
 • Sme Vašou kontaktnou osobou pre témy súvisiace s miestnymi otázkami po realizácii Vášho projektu ako i pri rozširovaní Vašej investičnej činnosti

Plánujete vrámci vstupu na rakúsky trh spoločnost založiť alebo ju nadobudnúť kúpou (M&A)?

Expandujte s nami do Rakúska: tipy a rady našich expertov

Kontaktujte nás

Brožúra „Založenie spoločnosti v Rakúsku" na stiahnutie

Viac informácií o založení firmy v Rakúsku nájdete aj v našej brožúre Založenie spoločnosti v Rakúsku. (Čeština)

Obsah

 • S akými právnymi rámcovými podmienkami musím v Rakúsku počítať?
 • Aké sú hlavné formy podnikania?
 • Ako postupovať pri kúpe rakúskej spoločnosti?
 • Akému zdaneniu v Rakúsku podlieha moja spoločnosť?
 • Ktorá forma podnikania je pre mňa z daňového hľadiska najvýhodnejšia?

ABA – Invest in Austria - bezplatné poradenstvo ohľadne založenia Vašej spoločnosti v Rakúsku.

Kontaktujte nás
Birgit Reiter-Braunwieser
Birgit Reiter-Braunwieser
Najjednoduchší spôsob, ako v Rakúsku začať podnikať, je obrátiť sa na odborníkov, ktorí Vám vďaka rozsiahlym skúsenostiam na rakúskom trhu ako i profesionálnemu prístupu pomôžu.