Skip to content
Založení společnosti v Rakousku

Založení společnosti v Rakousku

Rakousko je atraktivní trh se stabilní politikou a vyspělou ekonomikou s příznivým sociálním prostředím, což z něj činí ideální destinaci pro podnikatele a investory.

5 důvodů, proč začít podnikat v Rakousku

  • Rakousko je jednou z nejbohatších zemí EU. Spotřebitelé se vyznačují velmi vysokou kupní silou a firmy jsou také dobrými kupci a obchodními partnery. Rakousko je zajímavým trhem pro mezinárodní společnosti.

  • Rakousko má vynikající duální vzdělávací systém, který kombinuje teorii a praxi, tj. školní i učňovské vzdělávání, což je důležitý faktor pro vysokou produktivitu a praktické vzdělávání. Výsledkem jsou vysoce motivovaní a loajální zaměstnanci s odbornými dovednostmi, které podniky vyžadují. Kromě toho má 20 % rakouské populace migrantský původ, což se odráží v celkové jazykové rozmanitosti i v rozmanitosti odborných dovedností.

  • Centrální poloha Rakouska na křižovatce důležitých dopravních tras umožňuje optimální přístup na trh. Rakousko je výchozím bodem pro trhy s vysokou kupní silou regionu DACH (DACH = Německo, Rakousko a Švýcarsko) nebo může být vstupní branou do celého regionu EU. Není náhodou, že si více než 300 nadnárodních společností zvolilo za své regionální sídlo právě Rakousko. Nejenže Rakousko jako člen EU nabízí všechny výhody společného vnitřního trhu, ale jeho poloha na křižovatce os sever-jih a východ-západ představuje strategicky významné výhody pro mezinárodní obchod v Evropě.

  • Nadnárodní společnosti profitují z velmi vysoké úrovně politické stability, právní bezpečnosti a osobní bezpečnosti. Transparentnost a předvídatelnost politiky jsou další důležité kvalitativní faktory.

  • Rakousko nabízí vynikající telekomunikační infrastrukturu a mnoho coworkingových prostor s širokou nabídkou akcí, které jsou optimální platformou pro navazování kontaktů mezi mnoha firmami a místem pro dialog v oblasti inovací.

3.2 %
bylo v roce 2022 vynaloženo v Rakousku na výzkum a vývoj
14 %
Možnost získání 14 % výzkumného bonusu
24 %
sazby daně z příjmů právnických osob
44128
Euro HDP/obyvatele

Věděli jste, že

Cizinci mohou v Rakousku založit společnost, vykonávat manažerské funkce a také společnost koupit (M&A). Obecně se rozdělují společnosti na společnosti s ručením omezeným, osobní společnosti, nebo kombinace těchto typů společností.

V praxi je v Rakousku nejběžnější formou společnosti společnost s ručením omezeným (GmbH). GmbH však není vždy nejlepším řešením, protože v přeshraniční struktuře společnosti je třeba zohlednit mnoho dalších aspektů.


Jak vám můžeme pomoci?

Chcete v Rakousku založit nebo rozšířit svůj podnik či lokalizovat své výzkumné aktivity? Pak jste v Rakouská investiční agentura (ABA) na správném místě. Postaráme se o úspěšný start a růst vaší společnosti v Rakousku.

  • poskytujeme vám data, fakta, trendy a pomáháme vám s vývojem v této oblasti.
  • poradíme vám při hledání a výběru lokality pro vaši firmu i při jejím založení.
  • zodpovíme vaše dotazy v oblasti pracovního a daňového práva
  • poradíme vám s dotacemi a možnostmi financování 
  • poradíme vám s formalitami od A do Z, od analýzy trhu až po žádosti o dotace

Agentura pro usidlování podniků v Rakousku
Jako dceřiná společnost Spolkového ministerstva práce a hospodářství (BMAW) děláme 
Rakousko atraktivní pro mezinárodní společnosti a kvalifikované pracovníky a 
dohlížíme na mezinárodní filmové produkce. Zdarma.


ABA usnadňuje práci

Váš projekt usazování v Rakousku na jednom místě: zdarma vám poradíme a optimálně vás propojíme.

Spojte se s námi

Back to main navigation