Skip to content
Založenie spoločnosti v Rakúsku

Prečo založiť spoločnosť v Rakúsku?

Rakúsko je atraktívnym trhom so stabilnou politikou ako i vyspelou ekonomikou s priaznivým sociálnym prostredím a preto je ideálnym cieľom pre podnikateľov a investorov.

5 dôvodov prečo začať v Rakúsku podnikať

  • Rakúsko patrí k najbohatším krajinám EÚ. Spotrebitelia sa vyznačujú veľmi vysokou kúpnou silou a spoločnosti sú dobrí odberatelia ako i obchodní partneri.

  • V Rakúsku je vynikajúci duálny vzdelávací systém, kombinujúci teóriu a prax, čiže školské ako i učňovské vzdelanie, ktoré je dôležitým faktorom pre vysokú produktivitu a prakticky orientované vzdelávanie. Vďaka tomu má Rakúsko vysoko motivovaných a lojálnych zamestnancov s odbornými zručnosťami, ktoré spoločnosti vyžadujú. Okrem toho má 20 percent rakúskeho obyvateľstva migračný pôvod, čo sa odráža v celkovej jazykovej rozmanitosti ako i rozmanitosti odborných znalostí.

  • Centrálna poloha Rakúska na rozhraní dôležitých dopravných trás umožňuje optimálny prístup na trh. Rakúsko predstavuje východiskový bod pre vysoko kúpyschopné trhy DACH regiónu (DACH = Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) alebo môže byť bránou pre celú oblasť EÚ. Nie je náhodou, že viac ako 300 nadnárodných spoločností si zvolilo regionálnu centrálu v Rakúsku. Nielenže ponúka Rakúsko ako člen EÚ všetky výhody spoločného vnútorného trhu, ale jeho poloha na križovatke severo-južnej a východo-západnej osi predstavuje strategicky významné výhody pre medzinárodný obchod v Európe.

  • Nadnárodné spoločnosti profitujú z veľmi vysokej úrovne politickej stability, právnej bezpečnosti a osobnej bezpečnosti. Transparentnosť a predvídateľnosť politiky sú ďalšie dôležité kvalitatívne faktory.

  • Rakúsko ponúka vynikajúcu telekomunikačnú infraštruktúru ako i veľa coworking priestorov so širokou ponukou rôznych podujatí, ktoré sú pre množstvo spoločností optimálnou networkingovou platformou ako i miestom pre dialóg v oblasti inovácií.

3.2 %
z HDP bolo v Rakúsku v roku 2022 vynaložených na výskum a vývoj
14 %
z výdajov na výskum je možné uplatniť ako výskumnú prémiu
24 %
obnáša daň z príjmov právnických osôb
42500
HDP na obyvateľa

Vedeli ste, že

zahraniční občania môžu v Rakúsku spoločnosť založiť, vykonávať riadiace funkcie a tiež nadobudnúť spoločnosti kúpou (M&A)?  Vo všeobecnosti rozlišujeme medzi kapitálovymi obchodnými spoločnosťami, osobnými obchodnými spoločnosťami alebo medzi kombináciou týchto typov spoločností.

V praxi je v Rakúsku najbežnejšou spoločenskou formou spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH). GmbH však nemusí byť vždy tým najlepším riešením, pretože v cezhraničnej štruktúre spoločnosti treba zohľadniť i množstvo ďalších aspektov.


Ako Vám môžeme pomôcť?

Chcete si založiť či rozšíriť firmu alebo premiestniť Vaše výskumné aktivity do Rakúska? V tom prípade ste u nás, v Austrian Business Agency (ABA), na správnej adrese. Postaráme sa o úspešný štart a rast Vašej firmy v Rakúsku.

  • Chcete si založiť či rozšíriť firmu alebo premiestniť Vaše výskumné aktivity do Rakúska?

  • poradíme Vám pri hľadaní a výbere sídla  Vašej rakúskej firmy, ako aj pri založení Vašej spoločnosti

  • odpovieme Vám na otázky v oblasti pracovného a daňového práva

  • usmerníme Vás ohľadne  možností v oblasti dotácií a financovania 

  • poradíme Vám pri formalitách od A do Ž, od analýz trhu až po žiadosti o dotácie

Agentúra pre podnikanie v Rakúsku

Ako dcérska spoločnosť Spolkového ministerstva práce a hospodárstva (BMAW) pomáhame medzinárodným spoločnostiam s expanziou do Rakúska, hľadáme kvalifikovaných zahraničných pracovníkov pre rakúske spoločnosti a pomáhame pri medzinárodných filmových produkciach vrámci Rakúska. Náš servis poskytujeme bezplatne.


Download

Viac informácií o založení firmy v Rakúsku nájdete aj v našej brožúre Založenie spoločnosti v Rakúsku. (Čeština)

Business Location Austria

ABA Vám pomôže úspešne rozbehnúť Váš biznis.

Sme Vaším prvým kontaktným miestom ohľadne založenia spoločnosti v Rakúsku: bezplatne Vám poskytneme komplexné poradenstvo a  optimálne Vás prepojíme.

Kontaktujte nás  

Back to main navigation